Những động vật nào sau đây có quá trình sinh trưởng và phát triển trải qua biến

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Những động vật nào sau đây có quá trình sinh trưởng và phát triển trải qua biến thái hoàn toàn?

(1) Ong;

(2) Cào cào;

(3) Chuồn chuồn;

(4) Muỗi;

(5) Ve sầu;

(6) Bọ hung.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong các động vật trên thì chỉ có cào cào là động vật phát triển qua biến thái không hoàn toàn; còn lại đều là động vật phát triển qua biến thái hoàn toàn.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X