Những điều quy định mọi người phải tuân theo trong một hoạt động chung nào đó

Xuất bản: 15/10/2020 - Cập nhật: 15/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Những điều quy định mọi người phải tuân theo trong một hoạt động chung nào đó được gọi là?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Những điều quy định mọi người phải tuân theo trong một hoạt động chung nào đó được gọi là quy tắc.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 10 mới nhất

X