Nhiệt độ nóng chảy của bạc là:

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nhiệt độ nóng chảy của bạc là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nhiệt độ nóng chảy của bạc là 960⁰C
⇒ Đáp án D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X