Nhân tố nào dưới đây là nhân tố quyết định sự phát triển của du lịch Việt Nam?

Xuất bản: 14/10/2020 - Cập nhật: 14/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Nhân tố nào dưới đây là nhân tố quyết định sự phát triển của du lịch Việt Nam?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nhân tố là nhân tố quyết định sự phát triển của du lịch Việt Nam là di sản văn hóa, lịch sử và tài nguyên thiên nhiên.

Giải thích: Nước ta là một quốc gia giàu có về tài nguyên du lịch, từ dụ lịch nhân văn, các di tích văn hóa – lịch sử đến du lịch thiên nhiên hết sức phong phú và đa dạng (tăm biển, nghỉ mát, leo núi, khám phá,…). Tài nguyên du lịch phong phú đa dạng chính là yếu tố quyết định sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch nước ta hiện nay.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 10 mới nhất

X