Dịch vụ tiêu dùng bao gồm:

Xuất bản: 14/10/2020 - Cập nhật: 14/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Dịch vụ tiêu dùng bao gồm:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Dịch vụ tiêu dùng bao gồm các loại hình: bán buôn, bán lẻ, du lịch, y tế, giáo dục, thể thao.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 10 mới nhất

X