Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ năm 2014

Xuất bản: 14/10/2020 - Cập nhật: 14/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ DU LỊCH CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA CHÂU Á NĂM 2014
Quốc giaGiá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ
Ấn Độ475
Trung Quốc2342
Hàn Quốc714
Nhật Bản815
Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ năm 2014 của một số quốc gia là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ năm 2014 của một số quốc gia là biểu đồ cột

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 10 mới nhất

X