Nhận định nào sau đây đúng khí nói về khí CO?

Xuất bản: 13/05/2022 - Cập nhật: 13/05/2022 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Nhận định nào sau đây đúng khí nói về khí CO:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nhận định đúng khí nói về khí CO là: CO không phải oxit axit; CO2 là oxit axit.
- CO là oxit trung tính; ở nhiệt độ cao khử được nhiều oxit kim loại và cháy trong oxi; ở điều kiện thường không phản ứng với nước, kiềm và axit.
- CO2 là một oxit axit, có đầy đủ những tính chất của một oxit axit như tác dụng với nước tạo ra axit cacbonic, tác dụng với dung dịch bazơ tạo ra muối và nước, tác dụng với oxit bazơ tan tạo thành muối.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 9 mới nhất

X