Một hệ quản trị CSDL không có chức năng nào trong các chức năng dưới đây?

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 29/03/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Một hệ quản trị CSDL không có chức năng nào trong các chức năng dưới đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hệ quản trị CSDL có chức năng: cung cấp môi trường tạo lập, cung cấp môi trường cập nhật và khai thác CSDL, cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL.

Vậy cung cấp công cụ quản lý bộ nhớ không phải là chức năng của hệ quản trị CSDL.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
Hệ quản trị CSDL là:

A.Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ và khai thác một CSDL

B. Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ một CSDL

C.Phần mềm để thao tác và xử lý các đối tượng trong CSDL

D.Tập hợp các dữ liệu có liên quan

Hệ quản trị CSDL gồm:

A.Oracle, Access, MySQL

B. Access, Word, Excel

C.MySQL, Access, Excel

D.Access, Excel, Oracle

Hệ Quản trị CSDL có các chương trình thực hiện những nhiệm vụ:

A. Phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không được phép, tổ chức và điều khiển các truy cập đồng thời

B. Duy trì tính nhất quán của dữ liệu, quản lý các mô tả dữ liệu

C. Khôi phục CSDL khi có sự cố ở phần cứng hay phần mềm

D. Cả 3 đáp án A, B và C

Hệ quản trị CSDL - HQTCSDL (DataBase Management System - DBMS) là:

A. Hệ điều hành

B. Các phần mềm hệ thống.

C. Phần mềm điều khiển các chiến lược truy nhập CSDL.

D. Các phần mềm ứng dụng.

đề trắc nghiệm quản trị hệ thống Test mới nhất

X