Nếu số lượng NST trong một tế bào lưỡng bội ở pha G1 của chu kì tế bào là 24,

Xuất bản: 16/09/2020 - Cập nhật: 16/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nếu số lượng NST trong một tế bào lưỡng bội ở pha G1 của chu kì tế bào là 24, thì số phân tử ADN của một tế bào ở kì sau của giảm phân I sẽ là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Ở pha G1 tế bào chưa xảy ra sự nhân đôi NST ⇒ 2n= 24

Kì sau của GP1 tế bào có 24 NST kép tương đương với 48 ADN

Vì 1 NST kép gồm 2 cromatit, ứng với 2 phân tử ADN.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X