Mục đích chính của chính sách láng giềng thân thiện do Chính phủ Rudơven đề ra

Xuất bản: 26/10/2021 - Cập nhật: 13/10/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Mục đích chính của chính sách “láng giềng thân thiện” do Chính phủ Rudơven đề ra và thực hiện trong những năm 1929 - 1939 là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Mục đích chính của chính sách “láng giềng thân thiện” do Chính phủ Rudơven đề ra và thực hiện trong những năm 1929 - 1939 là biến các nước Mỹ Latinh thành “sân sau êm đềm”.
Giải thích:
Trong những năm 1929 - 1939 Chính phủ Ru-dơ-ven đề ra chính sách “láng giềng thân thiện” nhằm cải thiện quan hệ với các nước Mĩ Latinh nhằm xoa dịu cuộc đấu tranh chống Mĩ và củng cố vị trí của Mĩ ở khu vực này. Nói cách khác là để biến các nước Mỹ Latinh thành “sân sau êm đềm” của Mĩ.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Chính sách đối ngoại của Mĩ đối với Việt Nam từ năm 1949 đến năm 1954 là:

Chính sách đối ngoại của Mĩ đối với Việt Nam từ năm 1949 đến năm 1954 là can thiệp, “dính líu” trực tiếp vào cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương của Pháp

Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật được kí kết nhằm mục đích gì?

Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật được kí kết nhằm mục đích hình thành một liên minh Mĩ - Nhật chống lại các nước Xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc vùng Viễn đông.

Chính sách đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai xuất phát

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, chính sách đối ngoại chủ đạo của Mĩ là thực hiện chiến lược toàn cầu với tham vọng bá chủ thế giới.

Từ năm 1945 đến năm 1950, với sự viện trợ của Mĩ, nền kinh tế các nước Tây Âu

Từ năm 1945 đến năm 1950, với sự viện trợ của Mĩ, nền kinh tế các nước Tây Âu phát triển nhanh chóng.
Giải thích:
Với sự cố gắng của từng nước và sự viện trợ của Mĩ trong khuôn khổ “kế hoạch Mácsan”, đến khoảng năm 1950, kinh tế các nước tư bản Tây Âu cơ bản được phục hồi, đạt mức trước chiến tranh.

Điểm khác trong chính sách đối ngoại của Mĩ và Nhật Bản trong những năm 1929-1939 là

Điểm khác trong chính sách đối ngoại của Mĩ và Nhật Bản trong những năm 1929-1939 là trung lập trước các cuộc xung đột quân sự bên ngoài lãnh thổ.

Nguyên nhân dẫn đến việc chính sách đối ngoại của Mĩ bị thất bại ở nhiều nơi sau chiến tranh thế giới thứ hai là

Nguyên nhân dẫn đến việc chính sách đối ngoại của Mĩ bị thất bại ở nhiều nơi sau chiến tranh thế giới thứ hai là sự lớn mạnh của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, sự sai lầm trong chính sách đối ngoại, sự giúp đỡ các nước XHCN và các lực lượng tiến bộ

Sau Chiến tranh thế giới thứ II, chính sách đối ngoại của Mĩ thể hiện tham vọng:

Sau Chiến tranh thế giới thứ II, chính sách đối ngoại của Mĩ thể hiện tham vọng xác lập vai trò lãnh đạo của Mĩ ở trên khắp toàn cầu.

Điểm giống nhau về chính sách đối ngoại của Nga và Mĩ sau Chiến tranh lạnh là

Điểm giống nhau về chính sách đối ngoại của Nga và Mĩ sau Chiến tranh lạnh là trở thành đồng minh trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
- Nga: từ sau năm 1991, Nga thực hiện chính sách đối ngoại ngả về phương Tây. Mặt khác, khôi phục và phát triển mối quan hệ với các nước châu Á (Trung Quốc, Ấn Độ, các nước ASEAN,...).

Điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của Mĩ với các vấn đề quốc tế trong những năm 1929-1939 là

Điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của Mĩ với các vấn đề quốc tế trong những năm 1929-1939 là giữ vai trò trung lập giữa các cuộc xung đột quân sự bên ngoài nước Mĩ

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X