Một trong những ưu điểm của nhà máy nhiệt điện so với nhà máy thủy điện ở nước

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Một trong những ưu điểm của nhà máy nhiệt điện so với nhà máy thủy điện ở nước ta là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Một trong những ưu điểm của nhà máy nhiệt điện so với nhà máy thủy điện ở nước ta là chủ động vận hành được quanh năm

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X