Mục đích chủ yếu trong khai thác than ở nước ta không phải để

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Mục đích chủ yếu trong khai thác than ở nước ta không phải để

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Mục đích chủ yếu trong khai thác than ở nước ta không phải để làm chất đốt cho các hộ gia đình

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X