Công nghiệp năng lượng nước ta bao gồm hai ngành là:

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Công nghiệp năng lượng nước ta bao gồm hai ngành là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Công nghiệp năng lượng nước ta bao gồm hai ngành là khai thác nguyên, nhiên liệu và sản xuất điện

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X