Đường dây siêu cao áp 500 KV truyền tải điện từ

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đường dây siêu cao áp 500 KV truyền tải điện từ

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đường dây siêu cao áp 500 KV truyền tải điện từ hòa Bình đến Phú Lâm

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X