Một trong những tiềm năng của chủ nghĩa tư bản hiện đại là

Xuất bản: 21/02/2024 - Cập nhật: 21/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Một trong những tiềm năng của chủ nghĩa tư bản hiện đại là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Một trong những tiềm năng của chủ nghĩa tư bản hiện đại là có bề dày kinh nghiệm và phương pháp quản lí kinh tế.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X