Một trong những điểm khác nhau giữa chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) với chiến dịch

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 22/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Một trong những điểm khác nhau giữa chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) với chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) ở Việt Nam là về

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Một trong những điểm khác nhau giữa chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) với chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) ở Việt Nam là về phương châm tác chiến.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
Điểm khác biệt lớn nhất của chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 so với chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 là:

A. Giải phóng vùng đất đai rộng lớn.

B. Buộc địch phải đầu hàng không điều kiện.

C. Sử dụng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh.

D.  Có ảnh hưởng quốc tế to lớn.

Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) đều

A. có sự kết hợp với nổi dậy của quần chúng.

B. có sự điều chỉnh phương châm tác chiến.

C. tiêu diệt mọi lực lượng của đối phương.

D. là những trận quyết chiến chiến lược.

So với chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 có sự khác biệt về kết quả và ý nghĩa là

A. Giải phóng hoàn toàn miền Bắc, tạo điều kiện để hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước

B. Kết thúc cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc, chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân đế quốc trên đất nước ta

C. Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, tạo điều kiện cho cuộc đấu tranh ngoại giao giành thắng lợi

D. Đã đập tan hoàn toàn tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương

So với chiến dịch Điện Biên Phủ chiến dịch Hồ Chí Minh có gì khác về cách đánh

A.  Chia cắt địch, từng bước đánh chiếm các cơ quan đầu não của chúng.

B. Thọc sâu vào trung tâm thành phố đánh chiếm các cơ quan đầu não của địch.

C. Bao vây, chia cắt, tổng công kích đánh chiếm các cơ quan đầu não của địch.

D. Đánh từng bước, tiêu diệt từng cứ điểm của địch.

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X