Hậu quả lớn nhất của hiệp ước Hác-măng (1883) đối với Việt Nam là

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 22/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hậu quả lớn nhất của hiệp ước Hác-măng (1883) đối với Việt Nam là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Với hiệp ước Hácmăng và Patơnốt, thực dân Pháp đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam. Điều này cũng đồng nghĩa, Việt Nam hoàn toàn đặt dưới sự thống trị của thực dân Pháp, phụ thuộc Pháp trên hầu hết các lĩnh vực từ: kinh tế, chính trị, quân sự đến ngoại giao. Đây là hậu quả lớn nhất của Hiệp ước Hácmăng (1883) đối với Việt Nam

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X