Một hỗn hợp X gồm FeO, BaO, Al2O3. Cho hỗn hợp X vào nước dư thu được dung dịch

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Một hỗn hợp X gồm FeO, BaO, Al2O3. Cho hỗn hợp X vào nước dư thu được dung dịch Y và chất rắn không tan Z. Cho khí CO dư đi qua Z thu được chất rắn G. Cho G vào dung dịch NaOH dư thất tan một phần. Biết các phản ứng xỷ ra hoàn toàn. Chất rắn G là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Một hỗn hợp X gồm FeO, BaO, Al2O3. Cho hỗn hợp X vào nước dư thu được dung dịch Y và chất rắn không tan Z. Cho khí CO dư đi qua Z thu được chất rắn G. Cho G vào dung dịch NaOH dư thất tan một phần. Biết các phản ứng xỷ ra hoàn toàn. Chất rắn G là Fe và Al2O3Các quá trình diền ra như sau:

$X$ vào nước: $ B a O+H_{2} O \rightarrow B a(O H)_{2}$

Sau đó: $A l_{2} O_{3}+B a(O H)_{2} \rightarrow B a\left(A l O_{2}\right)_{2}+H_{2} O$

Chất không tan Z còn lại gồm FeO và $Al _{2} O _{3}$ dư. Dẫn CO dư qua $Z$ chỉ xảy ra phản ứng:

$FeO + CO \stackrel{ F }{\longrightarrow} Fe + CO _{2} \uparrow$. Theo đó, chất rắn $G$ thu duroc $g \hat{ o } m Al _{2} O _{3}$ và Fe.

Vì thế mà một phần G tan vào NaOH dư do: $Al_{2} O_{3}+2 NaOH \rightarrow 2$NaAlO$_{2}+H_{2} O$

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X