Mỏ nội sinh gồm có các mỏ:

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mỏ nội sinh gồm có các mỏ:
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 15

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Các mỏ khoáng sản nội sinh: Là các mỏ được hình thành do nội lực (quá trình mắc - ma). Ví dụ: Vàng, đồng, chì, sắt,...

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 6 mới nhất

X