Các khoáng sản như dầu mỏ, khí đốt, than đá thuộc nhóm khoáng sản:

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Các khoáng sản như dầu mỏ, khí đốt, than đá thuộc nhóm khoáng sản:
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 15

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Khoáng sản năng lượng: than, dầu mỏ, khí đốt...

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 6 mới nhất

X