Lúa mì phân bố tập trung ở miền

Xuất bản: 07/03/2024 - Cập nhật: 27/05/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Lúa mì phân bố tập trung ở miền

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Lúa mì phân bố tập trung ở miền ôn đới và cận nhiệt.

Giải thích:

Cây lúa mì ưa khí hậu ấm, khô, vào đầu thời kì sinh trưởng cần nhiệt độ thấp, đất đai màu mỡ, cần nhiều phân bón.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Khí hậu ôn đới hải dương có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào?

Khí hậu ôn đới hải dương có kiểu thảm thực vật rừng lá rộng và rừng hỗn hợp. Đất nâu và xám.

Những cây sống ở vùng ôn đới, về mùa đông thường có hiện tượng:

Thực vật vùng lạnh về mùa đông thường rụng lá: giảm diện tích tiếp xúc với không khí lạnh

Những nước nào có khí hậu ôn đới hải dương?

Những nước nào có khí hậu ôn đới hải dương là các nước Tây Âu như: Anh, Áo, Bỉ, Pháp, Đức...

Nước có vựa lúa mì lớn nhất châu Âu là:

Nước có vựa lúa mì lớn nhất châu Âu là: U-crai-na.
Giải thích:
Nhờ có diện tích lớn đất đen thảo nguyên và đất xám rừng lá rộng là các loại đất màu mỡ, thuận lợi cho việc trồng lúa mì mà U-crai-na trở thành một trong những vựa lúa mì lớn nhất châu Âu.

Trong hình thành loài nhờ cơ chế lai xa và đa bội hóa, lúa mì Triticum monococcum (hệ gen AA, 2n = 14) lai với lúa mì hoang dại Aegilops speltoides (hệ gen BB, 2n = 14) được con lai (hệ gen AB, 2n = 14), bị bất thụ; gấp đôi bộ NST của lúa lai tạo lúa mì Triticum dicoccum (hệ gen AABB, 4n = 28), cho .....

Loài lúa mì trồng lục bội (T.aestivum) là kết quả của sự lai xa và đa bội hóa của ba loại lúa mì lưỡng bội: Loài lúa mì (T. monococcum), lúa mì hoang dại Aegilops speltoides, lúa mì hoang dại Aegilops squarrosa. Do đó bộ NST của con lai dạng lúa mì Triticum aestivum (lúa mì hiện nay) mang bộ NST .....

Ven Thái Bình Dương có các đồng bằng nhỏ, đất tốt, khí hậu cận nhiệt đới và ôn đới hải dương là đặc điểm tự nhiên của vùng nào ở phần lãnh thổ Hoa Kì ở trung tâm Bắc Mĩ?

Ven Thái Bình Dương có các đồng bằng nhỏ, đất tốt, khí hậu cận nhiệt đới và ôn đới hải dương là đặc điểm tự nhiên của vùng phía Tây ở phần lãnh thổ Hoa Kì ở trung tâm Bắc Mĩ.

Trong hình thành loài nhờ cơ chế lai xa và đa bội hóa, lúa mì Triticum monococcum (hệ gen AA, 2n = 14) lai với lúa mì hoang dại Aegilops speltoides(hệ gen BB, 2n = 14) được con lai (hệ gen AB, 2n = 14) bị bất thụ; xảy ra sự lưỡng bội hóa bộ NST của lúa lai tạo lúa mì

Trong tế bào của lúa mì hiện nay mang 2 bộ NST lưỡng bội của 2 loài là: lúa mì Triticum dicoccum (hệ gen AABB, 4n = 28) và lúa mì hoang dại Aegilops squarrosa (hệ gen DD, 2n = 14) nên được gọi là thể song nhị bội.

Bán hoang mạc ôn đới phát triển ở:

Bán hoang mạc ôn đới phát triển ở Cao nguyên Pa-ta-gô-ni, do lượng mưa hằng năm rất thấp nên bán hoang mạc ôn đới phát triển.

Yếu tố tự nhiên nào quyết định đến việc phát triển thế mạnh trồng rau quả cận nhiệt và ôn đới ở Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Yếu tố tự nhiên quyết định đến việc phát triển thế mạnh trồng rau quả cận nhiệt và ôn đới ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là khí hậu

Với khí hậu ôn đới hải dương và cận nhiệt đới, các đồng bằng phù sa ven Đại Tây Dương của Hoa Kì rất thuận lợi cho phát triển

Đồng bằng phù sa ven Đại Tây Dương có khí hậu mang tính chất ôn đới hải dương và cận nhiệt đới thích hợp trồng cây lương thực, cây ăn quả.

đề trắc nghiệm địa lý 10 mới nhất

X