Yếu tố tự nhiên nào quyết định đến việc phát triển thế mạnh trồng rau quả cận

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 22/05/2024 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Yếu tố tự nhiên nào quyết định đến việc phát triển thế mạnh trồng rau quả cận nhiệt và ôn đới ở Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Yếu tố tự nhiên quyết định đến việc phát triển thế mạnh trồng rau quả cận nhiệt và ôn đới ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là khí hậu

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Đâu là thế mạnh trong phát triển chăn nuôi gia súc lớn ở Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Thế mạnh trong phát triển chăn nuôi gia súc lớn ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là có nhiều đồng cỏ trên các cao nguyên.

Thế mạnh nào sau đây không phải của Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Thế mạnh không phải của Trung du và miền núi Bắc Bộ là trồng cây công nghiệp lâu năm nhiệt đới.
Các thế mạnh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là:
- Thế mạnh trong việc khai thác khoáng sản và thuỷ điện tạo điều kiện cho việc phát triển các ngành công nghiệp nặng.

Trung du và miền núi Bắc Bộ có thế mạnh để phát triển các cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới là do

Trung du và miền núi Bắc Bộ có thế mạnh để phát triển các cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới là do khí hậu có mùa đông lạnh và phân hóa theo độ cao.

Ý nào không đúng trong việc phát huy các thế mạnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ ?

Việc phát huy các thế mạnh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ góp phần thúc đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc, thay đổi tập quán sản xuất, thu hút lực lượng lao động. Đồng thời, bảo vệ an ninh quốc phòng vùng biên giới.

Cây công nghiệp được coi là thế mạnh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là

Cây công nghiệp được coi là thế mạnh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là Chè

Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng có thế mạnh về

Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng có thế mạnh về chăn nuôi gia súc lớn và đánh bắt thủy – hải sản

Thế mạnh nào dưới đây là của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Thế mạnh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là khai thác và chế biến khoáng sản, thủy điện (do có thế mạnh về khoáng sản và trữ năng thủy điện trên các hệ thống sông)

Trung du và miền núi Bắc Bộc có thế mạnh về trồng và chế biến cây công nghiệp, câu dược liệu, rau quả cận nhiệt và ôn đới là do

Trung du và miền núi Bắc Bộc có thế mạnh về trồng và chế biến cây công nghiệp, câu dược liệu, rau quả cận nhiệt và ôn đới là do khí hậu nhiệt đới có mùa đông lạnh và ảnh hưởng của địa hình núi

Công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ phát triển chủ yếu dựa trên thế mạnh nào sau đây?

Công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ phát triển chủ yếu dựa trên thế mạnh giàu tài nguyên khoáng sản, tiềm năng thủy điện lớn

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X