Liên hợp quốc ra Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người vào ngày

16/10/2020 13

Câu Hỏi:
Liên hợp quốc ra Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người vào ngày
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Liên hợp quốc ra Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người vào ngày 10/12/1948.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 12 mới nhất

X