Đường lối đối ngoại của nước ta là

16/10/2020 6

Câu Hỏi:
Đường lối đối ngoại của nước ta là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Đường lối đối ngoại của nước ta là hòa bình, hữu nghị và hợp tác

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 12 mới nhất

X