Cơ sở pháp lí để thực hiện có hiệu quả quá trình hợp tác là

16/10/2020 9

Câu Hỏi:
Cơ sở pháp lí để thực hiện có hiệu quả quá trình hợp tác là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Cơ sở pháp lí để thực hiện có hiệu quả quá trình hợp tác là pháp luật.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 12 mới nhất

X