Điều ước quốc tế do 2 nước hoặc tổ chức quốc tế kí kết gọi là

16/10/2020 2

Câu Hỏi:
Điều ước quốc tế do 2 nước hoặc tổ chức quốc tế kí kết gọi là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Điều ước quốc tế do 2 nước hoặc tổ chức quốc tế kí kết gọi là điều ước quốc tế song phương

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 12 mới nhất

X