Khi phát ra âm:

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 26/08/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Khi phát ra âm:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Khi phát ra âm: Các vật dao động.
Sự rung động (chuyển động) qua lại vị trí cân bằng của các vật: dây cao su, thành cốc, mặt trống ... gọi là dao động
Khi phát ra âm, các vật đều dao động.

Giang (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Sáo phát ra âm thanh khi thổi vào nó là vì:

Cột không khí trong sáo dao động và phát ra âm thanh

Khi thổi sáo, ............phát ra âm

Cột khí trong ống sáo dao động

Vật phát ra âm khi nào:

Vật phát ra âm khi Vật dao động.

Vật phát ra âm khi nào?

Vật phát ra âm khi làm vật dao động.
Khi phát ra âm các vật đều dao động.

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X