Khi đánh trống, tại sao người ta thường gõ dùi trống vào mặt trống một cách dứt

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Khi đánh trống, tại sao người ta thường gõ dùi trống vào mặt trống một cách dứt khoát?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X