Hùng va Dũng cùng nhau đẩy một chiếc thùng đựng hàng có trọng lượng

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Hùng va Dũng cùng nhau đẩy một chiếc thùng đựng hàng có trọng lượng 1200 N. Hùng đẩy với một lực 400 N. Dũng đẩy với một lực 300 N. Hệ số ma sát trượt giữa thùng và sàn nhà là ${μ}$= 0,2. Gia tốc trong chuyển động tịnh tiến của thùng là (g = 10${m}{/}{s}^{2}$):

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X