Hoocmon Florigen kích thích sự ra hoa của cây được sinh ra ở:

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 15/05/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hoocmon Florigen kích thích sự ra hoa của cây được sinh ra ở:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Florigen, còn được gọi là hormone nở hoa, được cho là một phân tử giống hormone và được sản xuất trong lá của cây. Nó có trách nhiệm kiểm soát và kích thích sự ra hoa ở thực vật bằng cách hoạt động trong mô phân sinh ngọn của chồi và các mấu đang lớn. Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về florigen và sự phát triển hoa của cây, đây là đoạn trích quan trọng để đọc.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X