Hiệu quả nghệ thuật mà biện phép điệp mang lại là gì?

08/12/2020 201

Câu Hỏi:
Hiệu quả nghệ thuật mà biện phép điệp mang lại là gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Chọn đáp án: C
Hiệu quả nghệ thuật mà biện phép điệp mang lại là khiến người đọc dễ nhớ.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X