Trắc nghiệm bài Thực hành các phép tu từ: Phép điệp và phép đối

Trắc nghiệm Ngữ văn 10 bài Thực hành các phép tu từ: Phép điệp và phép đối giúp ôn tập và củng cố kiến thức bài học trong chương trình Ngữ văn lớp 10

Câu 1. Hiệu quả nghệ thuật mà biện phép điệp mang lại là gì?

A. Tạo âm hưởng, tạo ấn tượng.

B. Nhấn mạnh ý nghĩa, nội dung cần biểu đạt.

C. Khiến người đọc dễ nhớ.

D. Cả A, B và C đều đúng.

Câu 4. Trích đoạn trong bài thơ Vội Vàng của Xuân Diệu:
Tôi muốn tắt nắng đi,
Cho màu đừng nhạt mất.
Tôi muốn buộc gió lại,
Cho hương đừng bay đi.
Có những loại phép điệp nào?

A. Điệp ngữ, điệp cấu trúc cú pháp, điệp câu.

B. Điệp câu, điệp ngắt quãng, điệp đầu câu.

C. Điệp ngữ, điệp cấu trúc cú pháp, điệp ngắt quãng.

D. Điệp nối tiếp, điệp câu, điệp ngắt quãng.

Câu 8. Đặc điểm nào không cần thiết phải có trong phép đối?

A. Số tiếng: giống nhau

B. Thanh điệu: đối B - T

C. Từ loại: cùng từ loại (DT, ĐT, TT, ...)

D. Nghĩa: trái nghĩa, đồng nghĩa hoặc cùng trường nghĩa.

đáp án Trắc nghiệm bài Thực hành các phép tu từ: Phép điệp và phép đối

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6A
Câu 2BCâu 7C
Câu 3DCâu 8B
Câu 4CCâu 9B
Câu 5DCâu 10A

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X