Trắc nghiệm bài Thực hành các phép tu từ: Phép điệp và phép đối

Trắc nghiệm Ngữ văn 10 bài Thực hành các phép tu từ: Phép điệp và phép đối giúp ôn tập và củng cố kiến thức bài học trong chương trình Ngữ văn lớp 10

Câu 1. Hiệu quả nghệ thuật mà biện phép điệp mang lại là gì?
Câu 2. Đoạn văn nào dưới đây có chứa phép điệp:
A. Đồng Đăng có phố Kì Lừa,/Có nàng Tô thị, có chùa Tam Thanh.
B. Này chồng, này mẹ, này cha,/Này là em ruột, này là em dâu.(Truyện Kiều - Nguyễn Du)
C. Sương nương theo trăng ngừng lưng trời/Tương tư nâng lòng lên chơi vơi
(Nhị Hồ - Xuân Diệu)
Câu 3.
Có những loại phép điệp nào trong đoạn trích ở dưới?
Trong đầm đẹp gì bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
(Ca dao)
Câu 4. Trích đoạn trong bài thơ Vội Vàng của Xuân Diệu:
Tôi muốn tắt nắng đi,
Cho màu đừng nhạt mất.
Tôi muốn buộc gió lại,
Cho hương đừng bay đi.
Có những loại phép điệp nào?
Câu 5. Phép điệp nào được sử dụng trong đoạn trích sau:
Trên đường hành quân xa
Dừng chân bên xóm nhỏ
Tiếng gà ai nhảy ổ:
"Cục... cục tác cục ta"
Nghe xao động nắng trưa
Nghe bàn chân đỡ mỏi
Nghe gọi về tuổi thơ
(Tiếng gà trưa - Xuân Quỳnh)
Câu 6. Phép điệp nào được sử dụng trong đoạn trích sau:
Khi sao phong gấm rủ là,
Giờ sao tan tác như hoa giữa đường.
Mặt sao dày gió dạn sương,
Thân sao bướm chán ong chường bấy thân!
(Truyện Kiều - Nguyễn Du)
Câu 7. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống sau:
Phép đối là cách _____ từ ngữ, cụm từ và câu ở vị trí ____ nhau, để tạo hiệu quả giống nhau hoặc trái ngược nhau.
Câu 8. Đặc điểm nào không cần thiết phải có trong phép đối?
Câu 9. Hai dòng thơ dưới có sử dụng phép đối không?
Có bầu, có bạn, can chi tủi,
Cùng gió, cùng mây, thế mới vui.
(Muốn làm thằng Cuội - Tản Đà)
Câu 10. Hai dòng thơ dưới có sử dụng phép đối không?
Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử
Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi.
(Bài 77: Thế gian biến đổi - Nguyễn Bỉnh Khiêm)

đáp án Trắc nghiệm bài Thực hành các phép tu từ: Phép điệp và phép đối

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6A
Câu 2BCâu 7C
Câu 3DCâu 8B
Câu 4CCâu 9B
Câu 5DCâu 10A

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X