Điền từ còn thiếu vào chỗ trống sau:Phép đối là cách từ ngữ, cụm từ và câu ở vị

08/12/2020 213

Câu Hỏi:
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống sau:
Phép đối là cách _____ từ ngữ, cụm từ và câu ở vị trí ____ nhau, để tạo hiệu quả giống nhau hoặc trái ngược nhau.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Chọn đáp án: C
Phép đối là cách _sắp đặt_ từ ngữ, cụm từ và câu ở vị trí _cân xứng_ nhau, để tạo hiệu quả giống nhau hoặc trái ngược nhau.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X