Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào năm nào dưới đây?

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào năm nào dưới đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào năm 1967..

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X