Hiện tượng nhiều gen cùng phân bố trên chiều dài của NST hình thành lên

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hiện tượng nhiều gen cùng phân bố trên chiều dài của NST hình thành lên

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Các gen phân bố dọc theo chiều dài của NST và tạo thành nhóm gen liên kết

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X