Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng phản xạ ánh sáng?

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 29/09/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng phản xạ ánh sáng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hiện tượng nhìn xuống mặt nước thấy cây cối ở bờ ao bị mọc ngược so với cây cối trên bờ là hiện tượng phản xạ ánh sáng.
Nhắc lại: Hiện tượng phản xạ ánh sáng: Hiện tượng xảy ra khi chiếu một tia sáng vào gương bị gương hắt trở lại môi trường cũ.

Giang (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Chiếu một chùm tia sáng tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt. Khi xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần thì

Chiếu một chùm tia sáng tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt. Khi xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần thì cường độ ánh sáng của chùm tia phản xạ gần bằng cường độ sáng của chùm tới.

Hiện tượng phản xạ ánh sáng là:

Hiện tượng phản xạ ánh sáng là hiện tượng xảy ra khi chiếu một tia sáng vào gương bị gương hắt trở lại môi trường cũ.

Trong hiện tượng phản xạ ánh sáng

Trong hiện tượng phản xạ ánh sáng thì tia SI được gọi là tia tới.
IR - tia phản xạ
IN - pháp tuyến
∠SIN = i : góc tới
∠NIR = i ′ : góc phản xạ

Chiếu một tia sáng lên một bề mặt phẳng phản xạ ánh sáng, ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc ${40}^{0}$ . Giá trị của góc tới là:

Chiếu một tia sáng lên một bề mặt phẳng phản xạ ánh sáng, ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 40⁰. Giá trị của góc tới là 20⁰.
Chiếu một tia sáng lên một bề mặt phẳng phản xạ ánh sáng, ta thu được một tia

Hình vẽ nào sau đây mô tả đúng định luật phản xạ ánh sáng?

Hình vẽ B mô tả đúng định luật phản xạ ánh sáng.

Trong pha đèn pin người ta lắp một gương cầu lõm để phản xạ ánh sáng phát ra từ dây tóc bóng đèn. Vậy chùm sáng phản xạ là chùm tia gì để ánh sáng được chiếu đi xa mà vẫn rõ?

Trong pha đèn pin người ta lắp một gương cầu lõm để phản xạ ánh sáng phát ra từ dây tóc bóng đèn. chùm sáng phản xạ là chùm tia song song nên ánh sáng được chiếu đi mà vẫn nhìn rõ.

Theo định luật phản xạ ánh sáng:

Định luật phản xạ ánh sáng:

+ Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới
+ Góc phản xạ bằng góc tới (i=i′)
⇒ Cả A, B, C đúng

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X