Gibêrelin được sinh ra ở bộ phận nào của cây:

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 29/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Gibêrelin được sinh ra ở bộ phận nào của cây:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Gibêrelin được sinh ra ở lá và rễ của cây.

Kiến thức bổ sung:

Gibberellin là một hormone có tác dụng điều chỉnh sự phát triển ở thực vật và có ảnh hưởng tới một loạt các quá trình phát triển như làm cho thân dài ra, nảy mầm, ngủ, ra hoa, biểu hiện gen, kích thích enzyme và tình trạng già yếu của lá cũng như quả.
Gibêrelin được sinh ra ở bộ phận nào của cây?

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Gibêrelin có vai trò:

Gibêrelin (Gibberellin) là một hoóc môn thực vật có tác dụng điều chỉnh sự phát triển ở thực vật và có ảnh hưởng tới một loạt các quá trình phát triển như làm cho thân dài ra, nảy mầm,ngủ, ra hoa, biểu hiện gen, kích thích enzym và tình trạng già yếu của lá cũng như quả v.v.

Gibêrelin chủ yếu sinh ra ở

GA được hình thành chủ yếu ở rễ và lá

Gibêrelin được sinh ra ở bộ phận nào của cây:

Gibêrelin được hình thành chủ yếu ở rễ và lá

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X