Đường dây truyền tải điện 500kV, 220kV thuộc:

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Đường dây truyền tải điện 500kV, 220kV thuộc:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 8 mới nhất

X