Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 32 có đáp án

Đề trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 32 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 32 Công nghệ lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 2. Trong các nhà máy điện, năng lượng nào biến đổi thành điện năng?

A. Nhiệt năng

B. Thủy năng

C. Năng lượng nguyên tử

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3. Sơ đồ nhà máy thủy điện có:

A. Dòng nước

B. Tua bin nước

C. Máy phát điện

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4. Ở nhà máy thủy điện, yếu tố nào làm quay bánh xe của tua bin nước?

A. Năng lượng của than

B. Năng lượng của dòng nước

C. Năng lượng nguyên tử của chất phóng xạ

D. Đáp án khác

Câu 6. Để đưa điện từ nhà máy đến các khu công nghiệp, người ta dùng:

A. Đường dây truyền tải điện áp cao

B. Đường dây truyền tải điện áp thấp

C. Đường dây truyền tải điện áp trung bình

D. Đáp án khác

Câu 7. Để đưa điện từ nhà máy điện đến các khu dân cư, người ta dùng:

A. Đường dây truyền tải điện áp cao

B. Đường dây truyền tải điện áp thấp

C. Đường dây truyền tải điện áp trung bình

D. Đáp án khác

Câu 8. Vai trò của điện năng là gì?

A. Giúp quá trình sản xuất được tự động hóa

B. Giúp cuộc sống của con người có đầy đủ tiện nghi

C. Giúp cuộc sống của con người văn minh, hiện đại hơn

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9. Nhà máy điện hòa bình là:

A. Nhà máy nhiệt điện

B. Nhà máy thủy điện

C. Nhà máy điện nguyên tử

D. Đáp án khác

Câu 10. Đường dây truyền tải điện 500kV, 220kV thuộc:

A. Đường dây cao áp

B. Đường dây hạ áp

C. Đường dây trung áp

D. Đáp án khác

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 32: Vai trò của điện trong sản xuất và đời sống

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6A
Câu 2DCâu 7B
Câu 3DCâu 8D
Câu 4BCâu 9B
Câu 5ACâu 10A

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X