Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết đồng bằng nào dưới đây được gọi là đồng

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết đồng bằng nào dưới đây được gọi là đồng bằng bào mòn?
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 13

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đồng bằng A-ma-dôn, đồng bằng sông Cửu Long; đồng bằng Hoàng Hà do phù sa sông bồi tụ. Đồng bằng châu Âu là đồng bằng bào mòn.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 6 mới nhất

X