Dựa theo thành phần dinh dưỡng có trong thức ăn, thức ăn được phân loại thành

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Dựa theo thành phần dinh dưỡng có trong thức ăn, thức ăn được phân loại thành mấy nhóm?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giải thích: (Dựa theo thành phần dinh dưỡng có trong thức ăn, thức ăn được phân loại thành 3 nhóm:
- Thức ăn giàu protein
- Thức ăn giàu gluxit
- Thức ăn thô - SGK trang 107)

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 7 mới nhất

X