Đột biến gen lặn sẽ biểu hiện trên kiểu hình

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đột biến gen lặn sẽ biểu hiện trên kiểu hình

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đột biến gen tạo ra các gen lặn khi thể đồng hợp

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X