Động cơ điện một chiều hoạt động dựa trên:

Xuất bản: 13/11/2020 - Cập nhật: 29/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Động cơ điện một chiều hoạt động dựa trên: A. tác dụng của từ trường lên khung ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 28 : Động cơ điện một chiều

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Động cơ điện một chiều hoạt động dựa trên điều gì?

TRẢ LỜI

Động cơ điện một chiều hoạt động dựa trên tác dụng của từ trường lên khung dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường

. Cấu tạo động cơ điện một chiều gồm có phần cảm là nơi tạo ra từ trường không đổi, có thể là một nam châm vĩnh cửu hoặc có thể là một nam châm điện.

Stato của động cơ điện một chiều thường là nam châm vĩnh cửu hoặc cuộn dây điện từ, để tạo ra từ trường. Rotor gồm có các cuộn dây quấn và được kết nối với nguồn điện một chiều. Một phần quan trọng khác của động cơ điện một chiều chính là bộ phận chỉnh lưu. Bộ phận này làm nhiệm vụ đổi chiều dòng điện trong chuyển động quay của roto là liên tục. Thông thường, bộ phận này sẽ có 2 thành phần: một bộ cổ góp và một bộ chổi than tiếp xúc với cổ góp.

Khi dòng điện đi qua phần ứng, còn được gọi là cuộn dây, đặt giữa cực bắc và cực nam của nam châm, từ trường do phần ứng tạo ra tương tác với từ trường từ nam châm và tạo ra momen.

Câu hỏi liên quan
Trong các loại động cơ điện sau, động cơ nào thuộc loại động cơ điện một chiều ?

Động cơ điện một chiều là động cơ điện trong các đồ chơi trẻ em

Cấu tạo động cơ điện một pha gồm mấy bộ phận chính?

Cấu tạo động cơ điện một pha gồm 2 bộ phận chính
Giải thích: Động cơ điện gồm hai phần chính đó là: phần đứng yên (stator) và phần chuyển động (rotor) được quấn nhiều vòng dây dẫn hay có nam châm vĩnh cửu…

Mômen quay của động cơ điện một chiều:

Mômen quay của động cơ điện một chiều tỷ lệ thuận với dòng điện phần ứng và từ thông.

Roto của một động cơ điện một chiều trong kĩ thuật được cấu tạo như thế nào?

Bộ phận quay (roto) của động cơ điện kĩ thuật gồm nhiều cuộn dây đặt lệch nhau và sog song với trục của một khối trụ làm bằng các lá thép kĩ thuật ghép lại

Ưu điểm nào dưới đây không phải là ưu điểm của động cơ điện?

Ưu điểm không phải là ưu điểm của động cơ điện: Có thể biến đổi trực tiếp năng lượng của nhiên liệu thành cơ năng

Động cơ điện một chiều gồm mấy bộ phận chính?

Động cơ điện một chiều có hai bộ phận chính:
- Nam châm tạo ra từ trường.
- Khung dây dẫn cho dòng điện chạy qua.

Trong động cơ điện kĩ thuật, bộ phận tạo ra từ trường là:

Trong động cơ điện kĩ thuật, nam châm điện đứng yên (stato) tạo ra từ trường.

Một động cơ điện cung cấp công suất 5 kW cho 1 cần cẩu để nâng vật 1000 kg chuyển động đều lên cao 30m. Lấy g = 10${m}{/}{s}^{2}$. Thời gian để thực hiện công việc đó là

Công cần thiết để kéo vật lên cao 10 m là:

A = F.S.cosα

Với F = P = m.g = 1000.10 = 10000N

S = 30m

α = 0°

Vậy A = 10000.30.cos(0°) = 300000J

Công này chính là công mà động cơ điện đã cung cấp do vậy:

A = PT ⇒ 300000 = 5000.t ⇒ t = 60(s)

Muốn cho động cơ điện quay được, cho ta cơ năng thì phải cung cấp năng lượng dưới dạng nào?

Muốn cho động cơ điện quay được, cho ta cơ năng thì phải cung cấp năng lượng dưới dạng điện năng

đề trắc nghiệm vật lý 9 mới nhất

X