Đồng bằng nào dưới đây hình thành do băng hà bào mòn?

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Đồng bằng nào dưới đây hình thành do băng hà bào mòn?
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 14

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đồng bằng châu Âu hình thành do băng hà bào mòn.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 6 mới nhất

X