Do hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, một bạn học sinh đã viết một bản kiến

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Do hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, một bạn học sinh đã viết một bản kiến nghị để mong nhà trường miễn hoặc giảm học phí. Điều đó đúng hay sai ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 7 mới nhất

X