Trắc nghiệm bài Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn 7 bài Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo có đáp án giúp các em ôn tập

đáp án Trắc nghiệm bài Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 4B
Câu 2ACâu 5C
Câu 3B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X