Câu hỏi trắc nghiệm Tự đánh giá Một trăm dặm dưới mặt đất trang 81, 82 SGK Ngữ văn 7 tập 1 Cánh diều

Câu hỏi trắc nghiệm Tự đánh giá Một trăm dặm dưới mặt đất trang 81, 82 SGK Ngữ văn 7 tập 1 Cánh diều với đáp án chi tiết mà các em có thể tham khảo.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm nằm trong nội dung soạn bài Tự đánh giá bài 3 Một trăm dặm dưới mặt đất (SGK Ngữ văn 7 tập 1 Cánh diều):
Câu 1. Nội dung chính của đoạn chữ in nghiêng ở phía trên văn bản Một trăm dặm dưới mặt đất là gì?
Câu 2. Nội dung chính của đoạn trích Một trăm dặm dưới mặt đất là gì?
Câu 3. Không gian trong đoạn trích là không gian nào?
Câu 4. Vì sao biển ngầm trong đoạn trích lại có tên là Lin-đen-brốc?
Câu 5. Trí tưởng tượng phong phú của tác giả thể hiện ở việc miêu tả cảnh nào?
Câu 6. Phương án nào nêu nhận xét đúng về cách viết của tác giả trong đoạn trích trên?
Câu 7. Câu văn nào thể hiện rõ người viết dựa vào kiến thức khoa học?
Câu 8. Câu nào sau đây chứa số từ?
Câu 9. Câu văn “Vòm đá hoa cương treo trên đầu tôi giống hệt một bầu trời với những đám mây óng ánh đổi màu chuyển động." đã sử dụng biện pháp tu từ gì?

đáp án Trắc nghiệm Một trăm dặm dưới mặt đất

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6C
Câu 2DCâu 7A
Câu 3CCâu 8C
Câu 4CCâu 9C
Câu 5D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X