Trắc nghiệm bài Ôn tập về phần tập làm văn lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn 7 bài Ôn tập về phần tập làm văn có đáp án giúp các em ôn tập

Câu 2. Dòng nào sau đây không phải là đặc điểm của văn biểu cảm ?

A. Mục đích của văn biểu cảm là thể hiện tình cảm, tư tưởng, thái độ, đánh giá của người viết đối với người và sự vật.

B. Để biểu cảm, người viết biến đồ vật, cảnh vật, sự việc, con người, ... thành hình ảnh bộc lộ tình cảm của mình.

C. Mỗi đặc điểm, tính chất của đồ vật, cảnh vật, sự việc, con người, ... được trình bày thành một luận điểm trong đó có nhiều luận cứ và luận chứng.

D. Bố cục bài văn được tổ chức theo mạch tình cảm, suy nghĩ.

Câu 4. Yếu tố nào là chủ yếu trong bài văn nghị luận ?

A. Tính chất của đề

B. Luận điểm

C. Luận cứ

D. Luận chứng

Câu 6. Thể loại nào sau đây không thuộc về văn biểu cảm ?

A. Truyện ngắn

B. Ca dao

C. Tuỳ bút

D. Thơ trữ tình

Câu 7. Dòng nào sau đây đúng với thơ trữ tình ?

A. Thơ trữ tình phải có một cốt truyện

B. Thơ trữ tình phải có một hệ thống lập luận chặt chẽ.

C. Thơ trữ tình có thể biểu hiện gián tiếp tình cảm, cảm xúc qua miêu tả, kể chuyện và lập luận.

D. Thơ trữ tình phải có một hệ thống nhân vật đa dạng

Câu 8. Dòng nào không phải là thể loại của thơ trữ tình ?

A. Lục bát

B. Song thất lục bát

C. Thất ngôn tứ tuyệt

D. Tuỳ bút

đáp án Trắc nghiệm bài Ôn tập về phần tập làm văn lớp 7

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 5B
Câu 2CCâu 6A
Câu 3ACâu 7C
Câu 4ACâu 8D

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X