Có bạn cho rằng: Tên người (tổ chức) báo cáo, nơi nhận báo cáo, nội dung báo cáo

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Có bạn cho rằng: "Tên người (tổ chức) báo cáo, nơi nhận báo cáo, nội dung báo cáo là những mục không cần chú ý trong văn bản báo cáo". Đúng hay sai?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 7 mới nhất

X