Trắc nghiệm bài Ôn tập phần Tiếng Việt kì 2 (tiếp theo)

Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn 7 bài Ôn tập phần Tiếng Việt kì 2 (tiếp theo) có đáp án giúp các em ôn tập

Câu 4. Câu đơn bình thường là loại câu như thế nào ?

A. Là câu không có cấu tạo chủ ngữ và vị ngữ .

B. Là câu chỉ có chủ ngữ hoặc vị ngữ.

C. Là câu có hai cụm chủ - vị làm lòng cốt câu.

D. Là câu có cấu tạo chủ ngữ và vị ngữ.

Câu 5. Trong các câu sau, câu nào là câu đơn bình thường ?

A. Mưa !

B. Hoa hồng nhung !

C. Mẹ đi làm .

D. Chùa Một Cột ?

Câu 6. Trong các câu sau, câu nào là câu đặc biệt ?

A. Hoa nở.

B. Tiếng sáo diều.

C. Nắng to !

D. Em học bài chưa ?

đáp án Trắc nghiệm bài Ôn tập phần Tiếng Việt kì 2 (tiếp theo)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 4D
Câu 2DCâu 5C
Câu 3BCâu 6B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X